Puncovní značky

Puncovní značku, punc najdeme na každém šperku prodávaném na území Česka. Puncem by totiž měl být označen každý předmět z drahého kovu, který je nabízen k prodeji. Puncovní značka je ukazatelem parametrů konkrétního šperku. Dává jasnou informaci o kovu, ze kterého je šperk vyrobený, včetně ryzosti kovu. Protože se puncovní značky mění v čase, dá se také podle nich určit, ze které doby šperk pochází.

Puncovní značka je úředním označením, které potvrzuje výsledek ověření ryzosti a avizovaného stavu šperku. Deklaruje, že daný šperk prošel detailní kontrolou nezávislého orgánu, kterým je Puncovní úřad.

Puncovní úřad

Puncovní úřad razí puncovní značky, kontroluje ryzost drahých kovů, prověřuje výrobce i obchodníky se šperky. Jde o státní instituci, která působí v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů.

Činnost puncovního úřadu je zakotvena legislativně v zákoně č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon) a prováděcí vyhlášce FMH č. 540/1992 Sb.

Puncovnictví

Puncovnictví je jednou z nejstarších aktivit, které slouží zájmům zákazníka, jednou z tradičních činností prováděných v rámci ochrany spotřebitele.

U nás se puncovnictví rozvíjí od konce 18. století, české puncovní značky tak prošly dlouhodobým vývojem. Na historických špercích se můžeme setkat také se značkami československými, protektorátními nebo rakousko-uherskými. Všechny jsou platné. Naopak za neplatné se považují puncovní značky, které se užívaly na území Československa, obsazeném během 2. světové války jinými státy (značky rakouské, polské, maďarské). Vstupem ČR do EU se začalo také s uznáváním punců některých členských států EU.

Jak v současnosti puncovní značky vypadají?

Puncovní značka vyobrazuje konkrétní symbol (orel, kohout, labuť, kamzík, zajíc, královská koruna aj.) a číslici (číslo ryzosti), v určitém geometrickém obrazci. Například zlato o ryzosti 750/100 má puncovní značku s vyobrazením hlavy kohouta z profilu a arabskou číslicí tři jako číslem ryzosti. Kohout i číslice jsou umístěny uvnitř nepravidelného pětiúhelníku.

Na současných špercích se nezřídka setkáváme také s číslem, které definuje ryzost kovu v tisícinách. Ryzí kov má ryzost 1000/1000 (24 karátové zlato). Ryzost 750/1000 u zlata například značí, že kov obsahuje 75 % zlata. Jedná se o 18 karátové zlato. U zlatých šperků nejčastěji narazíme na ryzost 585/1000, 14 karátové zlato, tato puncovní značka má podobu hlavy labutě.

Puncovní značka nově nese také miniaturní písmeno abecedy. Toto písmeno definuje konkrétní pracoviště Puncovního úřadu, kde došlo k ověření ryzosti a vyražení značky (B – Brno, H – Hradec Králové, L – Olomouc, K – Červený Kostelec, O – Ostrava, P – Praha, T – Turnov, J – Jablonec nad Nisou, P – Praha, R – Tábor, Z – Plzeň). Většinou je toto písmeno umístěno poblíž číslice vyjadřující ryzost.

Prohlédněte si všechny české puncovní značky.

Nebyl nalezen žádný komentář