Color – Barva diamantu

Barva diamantů je jednou z jejich nejdůležitějších vlastností. Diamanty se vyskytují v široké škále barev. Jejich barvy mohou být velice odlišné. Od růžové a červené barvy přes modrou, zelenou, žlutou a hnědou až po černou. Bezbarvý diamant neobsahuje žádné stopové prvky ani barevná centra.

Barvy vznikají absorpcí světla při průchodu briliantem, tato absorpce je silně ovlivněna stopovými prvky. Těmi nejdůležitějšími jsou železo, měď, chrom, mangan, vanad, titan, nikl a kobalt. Barevné centra mohou vzniknout v důsledku přirozené nebo umělého záření.

Fancy colors

Většina diamantů se vyskytuje v barevných tónech od lehce nažloutlé a zelenožluté až po hnědožluté. Tyto tóny jsou vyvolány atomy dusíku přítomné v kamenech.

Modré diamanty obsahují jen velmi malé množství dusíku. Modrá barva je způsobena přítomností atomů bóru.

Zelené diamanty získaly svojí barvu pravděpodobně díky přítomnosti radioaktivních minerálů, jako jsou uran nebo thorium.

V důsledku vysokých teplot uvnitř krystalické mřížky, se velice vzácně vyskytují diamant růžové až hnědé barvy. Známé jsou také černé diamanty, jejichž barva je způsobena vysokým množstvím tmavých inkluzí.

Barevné diamanty jsou známy pod obchodním názvem „fancy colors“. Tyto diamanty jsou velice vzácné a nesmírně drahé.

Barva diamantu
Barva diamantu

Hodnocení barev

Fancy diamanty se od hodnocení běžných diamantů odlišují a hodnotí se individuálně.

K hodnocení barev diamantu se používají speciální pomůcky, kolorimetry, které využívají mnoha vlnových délek.

Takzvaná stupnice „Cape“ je považována za základ hodnocení barev diamantů od těch úplně bezbarvých, následovanými kameny s lehkou barevnou sytostí až po ty s zřetelně žlutým zbarvením.

barva diamantu
Barva diamantu
Nebyl nalezen žádný komentář